استقلال تهران:

حسین کاظمی از باشگاه سپاهان اصفهان

خسرو حیدری از باشگاه پاس همدان

ابراهیم تقی پور از باشگاه پگاه گیلان

میلاد نوری از باشگاه استیل آذین

سیاوش اکبرپور از باشگاه الظفره

هاشم بیک زاده از باشگاه فجر سپاسی

هادی شکوری از باشگاه ذوب آهن

علیرضا عباسفرد از باشگاه صباباتری

یدالله اکبری از باشگاه پاس همدان

 

پرسپولیس:

سید محمد علوی از باشگاه پاس همدان

ابراهیم توره از باشگاه پیکان

علیرضا محمد از باشگاه راه آهن

ایوان پتروویچ از باشگاه ابومسلم خراسان

محمد منصوری از باشگاه ابومسلم خراسان

مجتبی شیری از باشگاه استقلال اهواز

میثاق معمارزاده از باشگاه سایپا

 

سپاهان اصفهان:

هادی اصغری از باشگاه راه آهن

بهمن طهماسبی از باشگاه فجر سپاسی

 

سایپا:

حسین کعبی از باشگاه پرسپولیس تهران

عباس آقایی از باشگاه پرسپولیس تهران

ایمان رزاقی راد از باشگاه استیل آذین

سعید بیگی از باشگاه صبا باتری

صابر میر قربانی از باشگاه نفت آبادان

محمد پروین از باشگاه استیل آذین

ابراهیم میرزاپور از باشگاه استیل آذین

 

استقلال اهواز:

احمد کاظم از باشگاه استیل آذین

امیر وزیری از باشگاه سایپا

محمد ناصر شکرون از باشگاه برق شیراز

 

پیکان: