به گزارش خبرگزاری فارس، این کنگره با حضور نخست وزیر استرالیا، سپ بلاتر و اعضای هیئت رئیسه فیفا برگزار شد و اعضا به بررسی موارد گوناگونی پرداختند.

بقیه در ادامه مطلب