پزشک تیم ملی فوتبال ایران مصدومیت های نکونام، رحمتی و بیگ زاده را جزیی برشمرد و اعلام کرد آنها از امروز در تمرینات گروهی تیم شرکت می کنند.

دکتر شهاب در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت جواد نکونام کاپیتان تیم ملی کشورمان گفت: این بازیکن مصدوم نبود و تنها به دلیل آنکه فشار زیادی به وی وارد نشده و به زانویش استراحت دهد تا مشکلی برای این بازیکن ایجاد نشود، به وی استراحت دادیم.

وی در مورد آخرین وضعیت رحمتی هم ادامه داد: این دروازه بان در اواخر تمرین روز گذشته دچار پیچیدگی جزیی از ناحیه مچ پا شد ولی مصدومیت وی حاد نیست و مشکلی برای حضور در تمرین امروز هم ندارد. البته تا بازی با سوریه با انجام فیزیوتراپی این مشکل کاملا برطرف می شود.

پزشک تیم ملی فوتبال ایران همچنین در مورد غیبت بیگ زاده در تمرین روز گذشته گفت: وی به دلیل دل درد شکم و پس از هماهنگی با کادر فنی در تمرین شرکت نکرد که مشکل وی هم حاد نبوده و می تواند در تمرین امروز تیم ملی شرکت کند.