کرانچا سرمربی قطعی پرسپولیس

رقم قرارداد کرانچا ، 450 هزار دلار عنوان شده است

Zlatko Kranjcar - manager of Croatia (AFP)

سایت گل-در حالی که به نظر می رسید، بلوخین به عنوان سرمربی قطعی پرسپولیس انتخاب شود، گویا مسئله جاری ایران، باعث شده است که این مربی از حضور در پرسپولیس سرباز بزند.

مسئولین پرسپولیس هم با گزینه دیگرشان وارد مذاکره شدند و کرانچا را به عنوان سرمربی قطعی پرسپولیس انتخاب کردند. این سرمربی با قراردادی بالغ بر  450 هزاردلار به پرسپولیس پیوسته و با شرط باشگاه مبنی بر استفاده از دستیاران ایرانی، موافقت کرده و پنج شنبه این هفته به ایران خواهد آمد.

 گویا عباس انصاریفر روز شنبه و با حضور این سرمربی، قرار است کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند و ضمن معرفی این سرمربی، به سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل باشگاه پرسپولیس پاسخ بدهد.

/ 0 نظر / 23 بازدید